• 56'
  Marocchino (entra) - Rossi (sai) (Juventus)
 • 55'
  Von Heesen (entra) - Bastrup (sai) (Hamburg)
 • 39'
  Groh (Hamburg) vê o cartão amarelo.
 • 39'
  Cabrini (Juventus) vê o cartão amarelo.
 • 36'
  Bonini (Juventus) vê o cartão amarelo.
 • 35'
  Rolff (Hamburg) vê o cartão amarelo.
 • 9'
  Golo de Magath (Hamburg)!