Guia de forma

  • D
    HER Hertha 2-0 POZ Lech
    2018/10/03 UEFA Youth League 03/10/2018
  • D
    POZ Lech 2-3 HER Hertha
    2018/10/24 UEFA Youth League 24/10/2018
Topo