Lida

 • 16
  Golovnyov (GR)
 • 9 C
  Zhigalko
 • 10
  Sebiskveradze
 • 15
  Voronin
  Yellow_Card 08'08''
 • 20
  Ros

Kairat

 • 2
  Higuita (GR)
 • 7
  Rangel
  Goal 08'10''
 • 9
  John Lennon
  Goal 20'29''
 • 11
  Favero
 • 16
  Nurgozhin
Suplentes Suplentes
 • 19
  Zmyslya (GR)
 • 6
  Goncharov
 • 7
  Tsvirko
 • 8
  Todua
 • 12
  Los
 • 14
  Kandratovich
 • 17
  Podalinski
 • 18
  Zedelashvili
 • 13
  Dudu (GR)
 • 5
  Zhamankulov
 • 6
  Edson
  Goal 19'02'' Goal 33'48''
 • 8 C
  Suleimenov
 • 10
  Taynan
  Goal 02'17'' Yellow_Card 16'19''
 • 12
  Tursagulov
 • 15
  Tayebi
 • 17
  Orazov
 • 18
  Yesenamanov
  Goal 34'52''
Treinador Treinador
 • Viktor Tarchilo
 • Sergei Koridze