• 90+3'
  Mkrtchyan
 • 90+3'
  Mkrtchyan
 • 90+2'
  Aliyev
 • 90+2'
  Gudelj
 • 90+1'
  Berghuis
 • 90'
  Eschenko
 • 89'
  Aliyev
 • 89'
  Aliyev
 • 89'
  Gudelj
 • 87'
  Eschenko
 • 87'
  Serderov
 • 86'
  Aliyev
 • 85'
  Aliyev
 • 85'
  Abdulavov (entra) - Agalarov (sai)
 • 81'
  Agalarov
 • 81'
  Agalarov
 • 79'
  Elm
 • 77'
  Mkrtchyan
 • 76'
  Beerens
 • 76'
  Bukharov
 • 75'
  Gudelj
 • 75'
  Gudelj
 • 74'
  Gadzhibekov
 • 73'
  Aliyev
 • 72'
  M. Kerzhakov
 • 72'
  S. Poulsen
 • 71'
  Serderov (entra) - Sobolev (sai)
 • 69'
  Sobolev
 • 69'
  Sobolev
 • 69'
  Berghuis
 • 68'
  Eschenko (entra) - Burmistrov (sai)
 • 67'
  Agalarov
 • 66'
  M. Kerzhakov
 • 66'
  Jóhannsson
 • 64'
  Berghuis
 • 62'
  Wuytens
 • 62'
  Wuytens
 • 61'
  M. Kerzhakov
 • 61'
  Berghuis
 • 60'
  Jóhannsson
 • 59'
  Mkrtchyan
 • 57'
  Agalarov
 • 55'
  Johansson
 • 51'
  Johansson
 • 50'
  Viergever
 • 50'
  Gudelj
 • 49'
  M. Kerzhakov
 • 49'
  Jóhannsson
 • 47'
  Berghuis
 • 46'
 • 45+1'
  Agalarov
 • 44'
  Jóhannsson
 • 43'
  Grigalava
 • 43'
  Grigalava
 • 40'
  Aliyev
 • 40'
  S. Poulsen
 • 38'
  Elm
 • 34'
  Gudelj
 • 34'
  Gudelj
 • 33'
  Aliyev
 • 32'
  Gudelj
 • 29'
  M. Kerzhakov
 • 29'
  Johansson
 • 26'
  Smolov
 • 22'
  Beerens
 • 19'
  Agalarov
 • 18'
  Gudelj
 • 16'
  Aliyev
 • 14'
  Smolov
 • 12'
  Berghuis
 • 12'
  Berghuis
 • 12'
  Berghuis
 • 11'
  Burmistrov
 • 11'
  Gudelj
 • 7'
  Agalarov
 • 6'
  Grigalava
 • 5'
  Reijnen
 • 3'
  Mkrtchyan
 • 3'
  Gudelj
 • 1'