Stade Maurice Dufrasne

Stade Maurice Dufrasne, Liège

Topo