• 85'
    Deyna
  • 51'
    Jacquet (entra) - Larqué (sai)
  • 20'
    Korzeniowski (entra) - Stachurski (sai)