• 89'
  Grzanka (entra) - Baran (sai)
 • 64'
  Kostikos
 • 63'
  Kostikos (entra) - Togias (sai)
 • 46'
  Lesnik (entra) - Klemenz (sai)
 • 41'
  Iwan
 • 38'
  Kapouranis
 • 37'
  Komornicki
 • 23'
  Cyron