Jogos

17 Agosto 2019

23 Agosto 2019

01 Setembro 2019

14 Setembro 2019

21 Setembro 2019

24 Setembro 2019

27 Setembro 2019

05 Outubro 2019

20 Outubro 2019

25 Outubro 2019

31 Outubro 2019

03 Novembro 2019

10 Novembro 2019

24 Novembro 2019

30 Novembro 2019

06 Dezembro 2019

15 Dezembro 2019

21 Dezembro 2019

05 Janeiro 2020

19 Janeiro 2020

25 Janeiro 2020

02 Fevereiro 2020

08 Fevereiro 2020

15 Fevereiro 2020

23 Fevereiro 2020

01 Março 2020

08 Março 2020

13 Junho 2020

16 Junho 2020

19 Junho 2020

22 Junho 2020

28 Junho 2020

01 Julho 2020

05 Julho 2020

08 Julho 2020

13 Julho 2020

16 Julho 2020

19 Julho 2020

18 Dezembro 2019

11 Janeiro 2020

22 Janeiro 2020

29 Janeiro 2020

05 Fevereiro 2020