Jogos

17 Agosto 2019

23 Agosto 2019

31 Agosto 2019

14 Setembro 2019

22 Setembro 2019

28 Setembro 2019

05 Outubro 2019

19 Outubro 2019

26 Outubro 2019

02 Novembro 2019

09 Novembro 2019

22 Novembro 2019

30 Novembro 2019

07 Dezembro 2019

14 Dezembro 2019

17 Dezembro 2019

20 Dezembro 2019

18 Janeiro 2020

24 Janeiro 2020

01 Fevereiro 2020

08 Fevereiro 2020

14 Fevereiro 2020

22 Fevereiro 2020

29 Fevereiro 2020

07 Março 2020

16 Maio 2020

23 Maio 2020

26 Maio 2020

31 Maio 2020

06 Junho 2020

13 Junho 2020

17 Junho 2020

20 Junho 2020

27 Junho 2020

09 Agosto 2019

30 Outubro 2019

04 Fevereiro 2020