Jogos

31 Julho 2019

03 Agosto 2019

10 Agosto 2019

24 Agosto 2019

01 Setembro 2019

15 Setembro 2019

22 Setembro 2019

25 Setembro 2019

29 Setembro 2019

06 Outubro 2019

20 Outubro 2019

27 Outubro 2019

03 Novembro 2019

10 Novembro 2019

24 Novembro 2019

01 Dezembro 2019

08 Dezembro 2019

15 Dezembro 2019

22 Fevereiro 2020

28 Fevereiro 2020

03 Março 2020

07 Março 2020

15 Março 2020

31 Maio 2020

07 Junho 2020

13 Junho 2020

22 Junho 2020

28 Junho 2020

04 Julho 2020

12 Julho 2020

16 Julho 2020

19 Julho 2020

30 Outubro 2019

11 Março 2020

17 Junho 2020

08 Julho 2020