Jogos

19 Agosto 2019

24 Agosto 2019

14 Setembro 2019

25 Setembro 2019

20 Outubro 2019

26 Outubro 2019

03 Novembro 2019

24 Novembro 2019

30 Novembro 2019

07 Dezembro 2019

13 Dezembro 2019

18 Janeiro 2020

25 Janeiro 2020

31 Janeiro 2020

08 Fevereiro 2020

22 Fevereiro 2020

29 Fevereiro 2020

14 Março 2020

04 Abril 2020

17 Abril 2020

02 Maio 2020

07 Março 2020