O UEFA.com funciona melhor noutros browsers
Para a melhor experiência possível recomendamos a utilização do Chrome, Firefox ou Microsoft Edge.

Equipa

Guarda-redes

Nacionalidade Idade Jogos Disputados Minutos Jogados Kean Anthony Galia
GIB
GIB 18 2 -
Jesse Figueras
GIB
GIB 18 - -
Joseph Nahon
GIB
GIB 18 2 -

Defesas

Nacionalidade Idade Jogos Disputados Minutos Jogados Daniel Raphael Marrache
GIB
GIB 18 2 -
Lee Anthony Soiza
GIB
GIB 18 2 -
Juilian James Lopez
GIB
GIB 18 2 -
Aidan Ryan
GIB
GIB 17 - -
Sean Luke Perera
GIB
GIB 18 2 -
Steven Vassallo
GIB
GIB 19 - -
Matthew Peter Pilcher
GIB
GIB 18 - -
Kyle David Rodriquez
GIB
GIB 17 2 -
Levi Netzer
GIB
GIB 17 2 -
Aston James Wahnon
GIB
GIB 18 2 -
Francis Huarte Guerra
GIB
GIB 19 2 -
Jeremy Joseph Hyde
GIB
GIB 18 - -
Ewan Anthony Smith
GIB
GIB 18 2 -

Médios

Nacionalidade Idade Jogos Disputados Minutos Jogados Craig Galliano
GIB
GIB 20 - -
Jerome Duarte Chipol
GIB
GIB 19 - -
El-Din Omar Salah
GIB
GIB 18 - -

Avançados

Nacionalidade Idade Jogos Disputados Minutos Jogados Omar El Yettefti
GIB
GIB 19 2 -

Treinador

Gil Prieto
ESP